Integracja i API

Wykonujemy integrację pomiędzy systemami, łączymy aplikacje offline z siecią, piszemy API i
transferujemy dane. Każde wprowadzenie nowych rozwiązań w firmie wymaga wymiany
informacji lub procesów. Identyfikacja i wykonanie poprawnej integracji to klucz do płynnego
wdrożenia firmy w nowe technologie. Dzięki naszej pomocy integracja będzie płynna i bezpieczna.

Możliwe jest również, że to firma zewnętrzna chciałaby móc zintegrować się z Waszym
systemem. W tym przypadku wykonamy dla Was API i jego dokumentację, dzięki czemu klienci
będą mogli w prosty sposób korzystać z Waszych zasobów danych lub używać
zaprojektowanych przez Was procesów, bez niebezpiecznego przekazywania dostępów.

Ofertę tworzenia integracji i API kierujemy do firm i start-upów.

Masz projekt? Zapraszamy do wyceny! Masz pytania? Zapraszamy do kontaku!